Hudební škola Yamaha

Logo Knoflik

Úvodní stránka > Jednotlivé programy

Jednotlivé programy

PŘEDŠKOLNÍ PROGRAMY


Robátka/ROB

Program pro děti ve věku od 4 do 18 měsíců je zaměřený na rytmizaci a poslech hudby v bezpečné blízkosti dospělého. Hodiny jsou jasně strukturované, mají svou část volného objevování s poslechem vážné hudby, říkanky, rytmické popěvky, hříčky s využitím prstíků i nožek, obličeje i různých pomůcek uzpůsobeným právě tomuto věku. Ve skupince je kolem deseti dětí. Děti poprvé přicházejí do kolektivu, učí se prvním kontaktům, zkoušejí své první chvilky soustředění.

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 (!!!) do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Figurkou, která děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života – koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci… je tuleň Robík. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

Doporučený věk: od 4 do 18 měsíců
Počet ve skupině: 8–12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností
Učební materiál: leporelo včetně CD s písněmi a hudebními doprovody

videoprezentace oboru Robátka ZDE


První krůčky k hudbě (1., 2. a 3.) - žluté leporelo, hnědé leporelo, modré leporelo/PKH1,2,3

Program pro děti ve věku 18 měsíců až čtyři roky. Pokračování programu Robátka, děti dál rozvíjejí rytmizaci a poslech za pomoci dospělých. V tomto programu pracují také se žlutým či modrým leporelem, které obsahuje jednotlivé písničky. Součástí hodiny je také chvilka pro procvičení jemné motoriky, kdy plní malé úkoly do své knížky. Velmi oblíbenou "účastnící" hodin je chobotnice Jájinka, která je prostředníkem pro jednotlivé hudební hrátky a cvičení. Hlavním prvkem hodin je rozvíjení hudebního cítění a vnímání, důležitý je ale i moment soustředění, společného tvoření a setkávání v kolektivu dětí a dospělých.

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů - moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Doporučený věk: od 18 měsíců do 4 let
Počet ve skupině: 8–12 dětí a doprovodu rodiče či prarodiče
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti
Učební materiál: leporela včetně doprovodných CD

videoprezentace oboru Krůčky k hudbě ZDE


Rytmické krůčky/RK1,2

Další stupeň hudebního „vzdělávání“ v Yamaha škole. Pokračování Krůčků k hudbě, program pro děti od čtyř a půl let. Do tohoto programu jsou již zapojeny hudební pojmy, noty, využívá se hudebních nástrojů, flétničky. Ideální počet dětí ve skupině je max osm.

Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

K tomu slouží zejména:
vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje
rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel
intonace pomocí solmizačních slabik
orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů
cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby
elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje…) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání

Doporučený věk: 4–6 let
Počet ve skupině: 8–10 s možným doprovodem rodičů
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: tematické písně, intonace, rytmické hry, hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby
Učební materiál: pracovní sešit včetně doprovodného CD

videoprezentace oboru Rytmické krůčky ZDE


INSTRUMENTÁLNÍ/NÁSTROJOVÉ HUDEBNÍ OBORY

Zobcová flétna/ZFL1,2,3

Toužíte se naučit hrát na dechový hudební nástroj? Zobcová flétna je vhodná pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Skupinová výuka zobcových fléten v hudební škole Yamaha přináší nevšední zážitek: poprvé v historii postupuje vyučování na sopránovou (C) a altovou (F) flétnu společně.

Setkáte se s hudbou různých žánrů a stylů (učební texty obsahují klasické a populární skladby sólového i orchestrálního charakteru), zajímavými tématy, budete využívat moderní učební software. Nahrávky doprovodů skladeb na disketách a CD zvýší Vaši motivaci i radost ze hry. Při výuce je kladen zvláštní důraz na rozvoj improvizace a využívání instrumentálních i dechových cvičení.

Doporučený věk: od 6 let, dospělí bez omezení
Počet ve skupině: 5–8 žáků
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: rozvoj instrumentální a dechové techniky současně na sopránové a altové flétně, improvizace, hra sólových skladeb s doprovodem, dua, tria a orchestrální skladby z vážné i populární hudby
Doba vzdělávání: 4 roky
Učební materiál: publikace "Zobcová flétna" s doprovodným CD a "Songbook"

prezentace oboru Zobcová flétna ZDE


Akustická kytara/KYT1,2

Zvládnout hru na kytaru je sen mnoha dětí i dospělých. Také jste již v životě záviděli někomu, kdo ve společnosti v pravý čas uchopil kytaru a stal se středem zájmu? Chcete se umět doprovodit při zpěvu, pobavit přátele u táboráku nebo na dovolené?

V hudební škole Yamaha zvládnou zájemci ve skupině stejně talentovaných spoluhráčů skladby klasické i písně populární, trampské a folkové. Vedle základů klasické kytary se naučí i hru basové linky, folkového pickingu a akordického doprovodu.

Cílem programu je zvládnutí široké škály písní i orchestrálních skladeb různých žánrů a stylů. Důraz je kladen na zdokonalování instrumentální techniky, rozvoj poslechových činností, hudebního - zvláště harmonického a rytmického - cítění, improvizaci a doprovod písní.

Doporučený věk: od 8 let, dospělí bez omezení
Počet ve skupině: 4–6 žáků
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: rozvoj instrumentální techniky, zvládnutí doprovodu písní a hry skladeb různých žánrů a stylů, improvizace, poslechové činnosti
Doba vzdělávání: 4–6 let
Učební materiál: publikace "Vesele se šesti strunami" s doprovodným CD a "Songbook"

prezentace oboru Akustická kytara ZDE


Elektrická kytara/E-KYT1

Toužíte se naučit dobře hrát na elektrickou kytaru? Potřebujete získat zkušenosti pro hru ve skupině?

Vyučovací program vychází z techniky patternů, riffů a licků nejznámějších světových kytaristů (Jimi Hendrix, Ritchie Blackmore, Jeff Beck, Jimmy Page, Eddie Van Halen, Brian May, Johny Winter, Randy Rhoads, Joe Satriani, a další…). Kurz směřuje především k brzkému praktickému využití získaných schopností a dovedností žáků v hudebních skupinách. Žáci zvládnou kromě základů hry na doprovodnou a sólovou kytaru také nezbytné minimum z harmonie i improvizace. Získané dovednosti uplatňují při interpretaci aktuálních i standardních popových, rockových či bluesových skladeb (např. z repertoáru skupin Deep Purple, The Rolling Stones, The Eagles, Led Zeppelin, The Police, Queen atd.) s využitím sólových transkripcí v notách i tabulaturách, rytmických partů s akordovými značkami, apod.

Doporučený věk: od 10 let, dospělí bez omezení

Počet ve skupině: 3–6 žáků

Učební doba: jedna lekce týdně

Obsah učiva:rozvoj instrumentální techniky (doprovodná i sólová kytara) se zaměřením na uplatnění v kapele, improvizace,

bohatý repertoár písní a skladeb různých žánrů a stylů  

Doba vzdělávání: 3 roky

Učební materiál: publikace "Hrajeme na elektrickou kytaru", s doprovodným CD a Songbook

prezentace oboru Elektrická kytara ZDE


Bicí/BICI1

Toužíte se naučit dobře hrát na bicí? Potřebujete získat solidní základy, na kterých můžete stavět?

Pár triků a fíglů od kamarádů nestačí k tomu, aby člověk dobře hrál na bicí. Nezbytným předpokladem jsou solidní základy v oblasti rytmického cítění a techniky hry na bicí. Další výhodou je také orientace v notovém zápisu.
To vše můžete zvládnout hravou formou a v přehledných skupinách v Hudební škole YAMAHA.

Doporučený věk: od 10 let (případně dle dohody lze zařadit i mladší děti, minimální  věk však 8 let), dospělí bez omezení

Počet ve skupině: 3–4 žáci

Učební doba: jedna lekce týdně

Obsah učiva: rozvoj rytmického cítění a instrumentální techniky se zaměřením na uplatnění v kapele, improvizace, bohatý repertoár písní a skladeb různých žánrů a stylů

Doba vzdělávání: 3 roky

Učební materiál: publikace "Drums", s doprovodným CD

prezentace oboru Bicí ZDE


Fun key kids - keyboard/FKKA,B

Touží Vaše dítě hrát na klávesový nástroj? Nejste si jisti, zda pro něj bude vhodnější klavír nebo spíš keyboard? Hledáte program, který Vašemu dítěti umožní zvládnout solidní hudební základy a techniku hry obou nástrojů?

Fun Key Kids… je název úspěšného a moderního vyučovacího programu, který byl speciálně vytvořen odborníky z oddělení YAMAHA Music Education pro otevřenou skupinovou výuku. Vaše dítě zvládne za dva roky techniku hry obou nástrojů. Obsahem vyučování jsou známé lidové i umělé písně a skladby nejrůznějších žánrů. Po absolvování dvou dílů učebnice je možno pokračovat programem Fun Key.

Doporučený věk: od 6 do 8 let
Počet ve skupině: 6–8 žáků
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: rozvoj instrumentální techniky, harmonického cítění, základy aranžování a improvizace, bohatý repertoár různých žánrů
Doba vzdělávání: Fun Key Kids 2 roky
Učební materiál: publikace "Fun Key Kids", doprovodná CD a "Songbook"

prezentace oboru Fun key kids ZDE


Fun key - keyboard/FK1,2,3

Je určen pro děti od 8 let, mládež a dospělé. Žáci si osvojí hru s automatickým doprovodem stejně jako polyfonní sólovou hru. Procvičí si orchestrální souhru, získají zkušenosti v oblasti aranžování a improvizace. Vyučovací materiály jsou stylově různorodé. Jsou koncipovány tak, že se z nich "svůj" repertoár naučí jak žák hrající jen pro zábavu, tak i všestranně způsobilý interpret. Atmosféra skupinového vyučování umožňuje prožívat hudební úspěch, což pozitivně ovlivňuje další učení.

Doporučený věk: od 8 let - dospělí bez omezení
Počet ve skupině: 6–8 žáků
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: rozvoj instrumentální techniky, harmonického cítění, základy aranžování a improvizace, bohatý repertoár různých žánrů
Doba vzdělávání: 6 let
Učební materiál: publikace "Fun Key", doprovodná CD a "Songbook"

prezentace oboru Keyboard ZDE


Populární zpěv a Zpěv mini/PZ,PZ mini1,2

Zpíváte rádi a intonačně čistě? Chcete se uplatnit v oblasti populární hudby nebo se jen pobavit?

Dobrý zpěv je rozhodujícím faktorem a nejcharakterističtějším poznávacím znakem každé hudební skupiny. Talentovaní pěvci však často sami ničí svůj dar "živelným" zacházením, které adepta spolehlivě zbaví schopnosti sólového projevu, např. v rocku či popu.

Pod vedením kvalifikovaných lektorů nabízíme možnost osvojit si pěveckou techniku, dosáhnout znělého a intonačně čistého projevu. Naučíte se písně z různých žánrů populární hudby a přitom si vypracujete osobitý interpretační styl s širokou škálou expresivních výrazových prostředků typických pro sólový vokální projev (to vše při respektování individuality žáky). Zvládnete techniku zpěvu na mikrofon, setkáte se s hudbou různých žánrů a stylů i záznamovou technikou. Nahrávky doprovodů skladeb na disketách zvýší Vaši motivaci a radost ze zpěvu. Pozornost je věnována také výuce tzv. "backing vocals" - malých doprovodných vokálních skupin.

Doporučený věk: populární zpěv od 8 let, dospělí bez omezení, zpěv mini od 6 let

Počet ve skupině: 3–6 žáků

Učební doba: jedna lekce týdně

Obsah učiva: rozvoj pěvecké techniky, práce s mikrofonem, stylová interpretace písní různých žánrů s využitím "halfplaybacku"

Doba vzdělávání: 2–4 roky

prezentace oboru Populární zpěv mini ZDE

prezentace oboru Populární zpěv ZDE


Přečtěte si o rozvoji hudebního cítění dětí v raném věku zde.


Vysvětlivky k označení kurzů:

ROB

 Robátka, program pro děti 4 - 18 měsíců

PKH1

 První krůčky k hudbě 1,Ppogram pro děti 1,5 - 2,5 let, žluté leporelo

PKH2

 První krůčky k hudbě 2,program pro děti 2,5 - 3,5 let, hnědé leporelo

PKH3

 První krůčky k hudbě 3, program pro děti od 3,5 let, modré leporelo

RK1

 Rytmické krůčky, věk 4 - 5 let

RK2

 Rytmické krůčky, věk 5 - 6 let

E-KYT1

 Elektrická kytara věk od 10 let, možno i dospělí

ZFL1,2,3

 Zobcová flétna, věk od 6 let

FKKA

 Keyboardy 1. část, věk od 6 - 8 let

FKKB

 Keyboardy 2. část, věk 6 - 8 let

FK1,2,3

 Keyboardy, věk od 8 let, možno i dospělí

KYT1,2

 Akustická kytara, věk od 8 let, možno i dospělí

PZ, PZ mini1,2

 Populární zpěv a zpěv mini, věk od 6 let, možno i dospělí

BICi1

 Bicí, od 10 let, možno i dospělí.

 

 


KULTURNÍ A RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK

Telefon: 605806230 Email: info@centrumknoflik.cz

DDM Praha 9

Měšická 720

Praha 9 - Prosek

Knoflík Prosek

Jablonecká 724

Praha 9 – 19000

Knoflík Vysočany

Čihákova 18

Praha 9 – 19000

MC Rybička

Tomanova 1671

274 01 Slaný