Hudební škola Yamaha

Logo Knoflik

Úvodní stránka > Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Může s dítětem docházet někdo jiný než maminka?

Ano, běžně dochází chůvy, tatínkové, babičky i děděčci.:-)

Mohu si hodiny nahradit?

Ano, účastníci kurzů, které mají více souběžně běžících hodin mají v ceně kurzu možnost nahradit si 5 hodin. Tato položka je nenárokovatelná. Nutná je včasná omluva a rezervace místa prostřednictvím náhradového systému AUKSYS.
 

Co na hodiny potřebuji?

Hlavně dobrou náladu.
Robátka - dobrou náladu, maminky pohodlné oblečení, přezůvky.
První krůčky k hudbě - pracovní leporelo, nůžky, lepidlo, pastelky, izolepu, přezůvky, žákovský notýsek
Rytmické krůčky - pracovní leporelo, pastelky, notové karty, flétničku, přezůvky, žákovský notýsek.
Nástrojová výuka - učebnici, psací potřeby, hudební nástroj, přezůvky
 

Kdy začínají kurzy, mohu se zapojit do výuky později nebo i nárazově?

Nejsme kroužkové zařízení na krátkodobé či občasné zabavení dětí, ale
máme pro Vaše děti programy, které mají dlouhodobou koncepci.
Organizace školního roku je časově shodná s výukou na ZŠ (o prázdninách a svátcích nevyučujeme).
Do předškolních programů lze nastoupit i kdykoliv během školního roku a pokračovat tak s ostatními dále, pokud je v daném kurzu volné místo. Cena školného bude upravena adekvátně ke zbývajícím hodinám.
 

Zdá se mi, že věkové rozpětí některých programů je velmi široké.

Stejně jako v předškolních zařízeních, tak i u nás jsou pro děti přínosem drobné věkové rozdíly.
Mladší se tak učí lépe nápodobou od starších, kteří zase na oplátku získávají povědomí o spolupráci,
pomoci a sociálních vztazích. Pokud je to možné, snažíme se o užší věkové členění skupin.

Je potřeba si pořídit nějaké pomůcky?

ANO, tištěné materiály a CD jsou nezbytnou podmínkou účasti v kurzu, k zakoupení u lektorů. Učební materiály předškolních oborů jsou koncipované na jeden školní rok/dvě pololetí, učební materiály nástrojových oborů jsou koncipovány pro jednotlivý nástroj a úroveň rozdílně, informaci vždy dostanou rodiče na začátku kurzu. Aktuální ceny učebních materiálů v sekci menu "ceník".

Jaká je délka lekce?

Lekce předškolních oborů jsou metodicky koncipovány na 45 minut. Lekce nástrojových oborů trvají 50 minut.

Je nutné, aby měl rodič hudební sluch nebo uměl dobře zpívat?

Není. Děti vede ke zpěvu a muzicírování především lektor/lektorka. Díky využívání
zajímavých učebních materiálů je působení cílené, intenzivní a má patřičný efekt. Samozřejmě je ale dobré, pokud se rodič do výuky aktivně zapojí zpěvem či hraním na hudební nástroj. V lekcích Rytmických krůčků je doporučeno, aby se rodič zapojil do výuky hraním na svou vlastní flétnu.

Mohu mít na hodinách s sebou mladšího/staršího sourozence?

Ano, ale nesmí rušit výuku! Není dovoleno se s druhým dítětem zapojovat do výuky!
Zaujme-li výuka sourozence natolik, může maminka využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. Ve chvíli, kdy obě děti mají placeno školné  v  hudebním programu Hudební školy, je zapojování do výuky sourozence možné.

Co když budeme dlouho chybět? Vrací se školné?

V případě 4 a více po sobě jdoucích absencí, které jsou doložené lékařským potvrzením, je
možné školné za neodchozené lekce vrátit snížené o licenční poplatek. V dalších případech krátkodobých absencí je rodičům k dispozici náhradový systém (viz provozní řád zde)

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE V BODECH:

Nepřítomnost vyučujícího bude nahrazena nebo suplována. Nelze nárokovat výuku od stejného učitele.
Školní rok je rozdělen na dvě pololetí: 1. pololetí / září - leden a 2. pololetí / únor - červen. 

Mezinárodní vyučovací materiály (učebnice - noty - CD) zajišťuje Hudební škola YAMAHA  na náklady žáka a jsou určeny pouze k použití při výuce systému Hudebních škol YAMAHA nebo pro domácí opakování. Nelze je dále kopírovat a využívat jiným komerčním způsobem! V hodinách akceptujeme používání pouze originálních pracovních sešitů / leporel!

Dodržujte prosím pravidelnou a včasnou docházku do výuky. Berte zřetel na domácí přípravu do hudebních lekcí.

V hodinách se nejí a nepoužívají mobilní telefony.

S focením a natáčením v hodinách musí souhlasit i ostatní rodiče a lektor.

Dodržujte provozní řád, bezpečnostní i protipožární předpisy centra a dalších prostor pro výuku.

V zájmu kvalitní výuky Vašich dětí či Vás samotných věnujte prosím pozornost všem informacím, které dostanete od lektorů kurzů na začátku pololetí, čtěte pozorně informační leták, který dostanete také na začátku kurzu. Mnoho informací během školního roku naleznete také na nástěnkách, webu, v kalendáři akcí, i jim prosím věnujte v zájmu kvality výuky svou pozornost.

 


KULTURNÍ A RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK

Telefon: 605806230 Email: info@centrumknoflik.cz

DDM Praha 9

Měšická 720

Praha 9 - Prosek

Knoflík Prosek

Jablonecká 724

Praha 9 – 19000

Knoflík Vysočany

Čihákova 18

Praha 9 – 19000

MC Rybička

Tomanova 1671

274 01 Slaný